Image

دوست دارید بدون حضور شما، کسب و کارتان برایتان بفروشد؟

دوره رایگان مدیریت به سبک دکتر کاویانی
بر گرفته از روش علمی سیستم سازی

دوره مدیریت به سبک دکتر کاویانی بر اساس علم سیستم سازی طراحی شده است. علمی که دکتر کاویانی برای ایجاد مجموعه های خود با چند صد پرسنل از آن استفاده می کند و می خواهد فوت و فن های این روش را برای اولین بار در ایران،‌ در اختیار شما بگذارد.

دکتر علی کاویانی

موسس و مدیر مجموعه های:

همه این موفقیت ها در‌کمتر از ۷ سال و با سرمایه صفر‌ حاصل شده و هم اکنون برای چند‌ هزار نفر در‌ این شرکت ها اشتغال زایی شده!‌

من دکتر علی کاویانی، برای اولین بار در ایران می خواهم در ۳ جلسه به شما آموزش بدم که چطوری کسب و کاری ایجاد کنید که بدون حضور شما برایتان بفروشد.

این جملات تکراری را از هر مدیری می شنوید:

فرصت نمی کنیم
وقت نداریم

می دانید چرا؟ چون بیش از ۹۰ درصد مدیریت ها در ایران بر پایه مدیریت بر حسب اتفاق و حوادث می باشد! ولی در روش مدیریت به سبک دکتر کاویانی ما همیشه یک قدم جلوتر از اتفاقات هستیم.

به جای اینکه کسب و کار ما اسیر اتفاقات شود. اتفاقات در دام سیستم سازی ما حل می شوند.

  • ذهنیت
  • بازاریابی و تبلیغات
  • فروش
  • مدیریت و سیستم سازی
  • استخدام
  • برنامه ریزی استراتژیک
  • مدیریت مالی